• 4229-01

  • zijgevel

  • achtergevel

  • dakspanten

In opdracht van de familie Hasselman verzorgt MNB de complete bouwkundige en constructieve uitwerking van de verbouwing van een bestaande woonboerderij te Drunen.

Deze boerderij is een gemeentelijk monument. In de plannen zal dus een modus gevonden moeten worden tussen de bescherming van het monument en het realiseren van de wensen van de bewoners.

In opdracht van de nieuwe bewoners wordt er een bouwhistorisch onderzoek verricht dat als leidraad zal dienen in de verdere ontwikkeling van de plannen en de gesprekken met de gemeente.

Projectnummer: 4229
Opdrachtgever: Familie Hasselman
Sector: Woningbouw
Project: Verbouw woonboerderij
Adres: Drunen
Bouwjaar: 2014