De meeste gebouwen of bouwwerken zijn uniek en hebben elk hun specifieke eisen, mogelijkheden en onmogelijkheden, waardoor het ontwerpen van een constructie maatwerk is. Met een goed doordacht constructief ontwerp verdient een constructeur zichzelf ruimschoots terug, waardoor ons vak bestaat uit meer dan alleen maar het maken van een constructieberekening met een daarbij behorende constructietekening. Zodra er goed wordt nagedacht over het constructief ontwerp kan er vaak een eenvoudige en doordachte constructie worden ontworpen. Door het eenvoudige en meestal ook goedkopere constructief ontwerp is de uitvoering minder complex, wat de kans op fouten aanzienlijk zal verkleinen, waardoor de faalkosten aan het einde van het project minder hoog zijn.

Wij passen deze visie niet alleen al jarenlang toe bij eigen constructiewerken, maar ook bij constructiewerken die wij voor derden uitvoeren. Een jarenlange ervaring en kennisopbouw in diverse constructievormen en constructiematerialen ondersteunt deze visie.

bedrijfsinformatie-constructief-foto1 bedrijfsinformatie-constructief-foto2

Nieuwe ontwikkelingen Midden Nederland Bouwingenieurs:

Midden Nederland Bouwingenieurs is continu bezig met het up-to-date houden van haar rekentools (normen en rekenprogramma’s) en met het ontwikkelen van haar kennisniveau.

Tot april 2012 is altijd gerekend volgens de Nederlandse (NEN) normen, maar vanaf die datum zijn deze normen vervallen en zijn wij ook gaan rekenen volgens de nieuwe Europese (Eurocode) normen. Het grote voordeel van deze nieuwe Europese normen is dat deze normen voor heel Europa gelden, waardoor bouwen over de grens gemakkelijker is geworden.
Voor onze constructieberekeningen worden meerdere rekenprogramma’s gebruikt, waarbij al langere tijd met zowel de Nederlandse als de Europese normen kan worden gerekend. Deze rekenprogramma zijn slechts een hulpmiddel bij het berekenen van constructies. De uitvoer van de rekenprogramma’s wordt altijd gecontroleerd aan de hand van de verwachte uitkomsten, omdat een fout bij de computerberekening snel is gemaakt.

Ons brede kennisniveau stelt ons in staat om altijd de constructief beste oplossing te vinden voor elk afzonderlijk probleem. Bij het berekenen van constructies komen wij steeds verschillende problemen tegen, die een grote creativiteit vergen voor de constructieve oplossing. Bovendien moet de gekozen oplossing ook nog passen in het ontwerp van de architect. Ondersteunend met onze bouwkundige ervaring zoeken wij samen met de architect een constructief en architectonische oplossing voor elk probleem.

 

Geef een reactie