Klantverhalen

Xander Hagenaars – General Manager Technology & Operations
Chugoku Marine Paints BV

Al tientallen jaren is Midden Nederland voor Chugoku Paints een steunpilaar als het gaat om bouwkundige projecten.

Kleine verbouwingen en modificaties van kantoorgebouwen zijn ontworpen en begeleid tijdens alle fases van het proces.

In 2017 heeft Chugoku een ultramoderne productiefaciliteit gebouwd waarbij zaken als brandveiligheid, explosieveiligheid, industriefunctie en duurzaamheid centraal staan. De bijdrage die Midden Nederland heeft geleverd is de volledige organisatie van het bouwteamoverleg, directievoering en het opvolgen problematiek waarbij een pragmatische doch strenge werkwijze gehanteerd is, waarbij de belangen van de opdrachtgever steeds behartigd werden.

Vanwege de goede ervaringen met Midden Nederland was het een vanzelfsprekendheid om met de bouw van het nieuwe PGS-15 magazijn met bijna 7000 palletplaatsen voor dezelfde opzet te kiezen.

Claran Mouthaan
Moon BV

Onze ervaring met Midden-Nederland is erg positief. Vanaf het begin van ons plan om het bestaande pand aan De Galerij om te bouwen naar appartementen, zijn wij goed geholpen door Rini en Bas in zowel de bouw als het contact met de gemeente.  

We zijn te werk gegaan in een driehoek van architect/constructeur/opdrachtgever, waarbij Midden-Nederland het project vanaf het Definitief Ontwerp heeft overgenomen van de architect. Ook deze overdracht verliep soepel en in goede afstemming met alle partijen.   

Problemen waar we tegenaan liepen tijdens de bouw werden snel opgelost en voor antwoord op vragen hebben we nooit lang hoeven wachten. Daarnaast voerden zij goede directie tijdens bouwteamoverleg met ons en de (onder)aannemers.  

Al met al hebben wij de samenwerking als prettig ervaren en zullen wij met toekomstige projecten ook graag van de expertise van het bedrijf gebruik maken.  

Pieter Bosch – Bouwprojectleider
Gemeente Heusden

Voor enkele projecten hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van MNB. Deze projecten waren zeer verschillend van aard, waarbij ook de adviserende rol van MNB sterk verschilde.

Bij de aanpassing van het dak van de bestaande sporthal die Heygrave is naast de gehele voorbereiding ook het toezicht tijdens de uitvoering naar alle tevredenheid verzorgd.

Bij de verduurzaming van zwembad die Heygrave in Vlijmen is prima geadviseerd over de constructieve aspecten, zowel in de ontwerpfase als tijdens de uitvoering.

Bij de verduurzaming van sportzaal de Vennen in Drunen heeft MNB naast het constructieve advies i.v.m. een dakaanpassing, ook de bouw begeleidt tijdens de uitvoering.

Tijdens al deze projecten valt op dat de bereikbaarheid van de verschillende betrokken medewerkers goed is en dat op tussentijdse vragen snel gereageerd wordt. Ook prijstechnisch zijn zij een interessante partij. Kortom, ik zou Midden Nederland Bouwingenieurs weer zo voor een volgend project inschakelen.

Gideon Kwint – DGA
KBWonen en KBWinkels

Midden Nederland is prettig mee samen te werken.

Het feit dat er goede constructieve kennis is speelt daarin een rol want dat versnelt de werksnelheid. Daarbij wordt er altijd snel en goed gereageerd op vragen die bij ons spelen.

Ook zijn het prettige mensen die er werken waardoor het directe contact moeiteloos verloopt.