Ter aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning of utiliteitsgebouw is het verplicht om het ontwerp aan het bouwbesluit te toetsen. Dit gebeurt door middel van berekeningen met ondersteunende tekeningen.
De eisen voor bestaande bouw en nieuwbouw zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.
Het ontwerp wordt op de volgende aspecten getoetst:

Oppervlakte berekening

Gebruiksoppervlak
Het gebruiksoppervlak is het volledige vloeroppervlak van een woning, appartement, kantoorgebouw of pand met andere functie, waarbij onder andere de dragende wanden en grote vloeropeningen niet in worden meegenomen.

Verblijfsgebieden
Verblijfsgebieden zijn aaneengesloten ruimtes met de verblijfsfuncties. Deze groepering is verplicht omdat er niet alleen bouwbesluit eisen gelden voor de enkele ruimtes maar ook voor de complete gebieden. Denk hierbij aan een woonkamer met aangelegen eetruimte en keuken.

Ruimte indeling
Alle ruimtes worden overzichtelijk met nummer, naam en oppervlak op tekening gezet.

Ventilatie berekening

De ventilatieberekening toetst elke verblijfsruimte en verblijfsgebied op de minimale ventilatie capaciteit. Zo zijn er vaste eisen gesteld aan het ventileren van een keuken, toilet en badkamer. In deze tekeningen en berekening wordt de toevoer, doorstroming en afvoer per ruimte benodigd gegeven, met advies welke installatie oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

Spuiventilatie capaciteit

Het spuien van een ruimte is het snel ventileren door middel van het openzetten van ramen of deuren. De ruimtes worden getoetst op de aanwezige spuivoorzieningen en de plaatsing daarvan. Twee ramen in dezelfde gevel geven een aanzienlijk lagere waarde dan wanneer deze tegenovergesteld van elkaar liggen bijvoorbeeld.

Daglicht berekening

Gezondheid en comfort zijn uitermate belangrijk. Daarom worden verblijfsruimtes getoetst op voldoende lichtinval. Factoren zoals overstekken, obstakels en het gebruik van verschillende soorten glas beïnvloeden of er voldoende daglicht binnenvalt.