Onze engineeringsafdeling houdt zich bezig met het ontwikkelen, detailleren en verder uitwerken van specifieke bouwdelen waaronder:

 

ENGINEERING ALUMINUM GEVELTECHNIEK:

Een consequente precisie.

Alleen een goede kennis van de te gebruiken materialen en systemen is niet voldoende. Ook dient er in het tekenwerk rekening te worden gehouden met de juiste bouwmethodiek, een goede werkvolgorde, de bouwfysische aspecten maar ook de financiële kanten van de gekozen oplossingen. Onze bouwkundig opgeleide tekenaars hebben dit goed in de gaten. Wij werken met een veelvoud van systemen, te weten: Alcoa, Heuck, Reynears, RC-system, Kawneer, Schüco, Simec, Hartman, Janssen en Forster.

engeneering_gevel

In deze systemen maken wij principetekeningen, controletekeningen en werkplaatslijsten. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd op de tekenmethode van de klant. Het is daarbij ons streven om de tekeningen en lijsten zodanig op het tekensysteem van de klant af te stemmen dat de werkplaats en montageploeg, maar ook de opdrachtgever, niet merkt dat het tekenwerk is uitbesteed.

 

ENGINEERING BETON:

Beton op maat.

Door middel van een 3D computermodel worden alle factoren en onderdelen van een betonconstructie ingegeven en wordt de constructie als het ware “voorgebouwd”. Wij verzorgen tekenwerk voor diverse betonprojecten in de woningbouw, utiliteitsbouw en de civiele sector. Dit geldt voor zowel prefab als in het werk gestorte elementen. Tekenwerk voor alle voorkomende betonelementen zoals bijvoorbeeld balken, kolommen, wanden, spouwbladen, bruggen, landhoofden etc. kan binnen ons bureau voor u uitgewerkt worden. Om de elementen te produceren en op de bouwplaats te verwerken, worden door ons productie- en montagetekeningen gemaakt. Dit betekent dat wij vormtekeningen maken die de vorm en maatvoering van het element definiëren en waarin alle in te storten onderdelen worden aangegeven. Ook bijbehorende legplannen, die de plaats van elk element weergeven worden door ons gemaakt. Tevens maken wij de wapeningstekeningen, die in nauw overleg met de constructeur worden uitgewerkt. De uitvoering van het tekenwerk kan desgewenst aangepast worden aan het tekensysteem van u als klant of aan de eisen van de fabriek.

 

ENGINEERING STAAL:

Digitale maquette als tekening.

Middels een 3D computermodel worden alle factoren en onderdelen van een staalconstructie ingegeven en wordt de constructie als het ware “voorgebouwd”. Een zorgvuldig opgebouwd model is van het grootste belang om de constructie compleet te kunnen uitwerken. Onze staalafdeling heeft voldoende praktijkkennis om ook de problemen die tijdens het opbouwen van de constructie kunnen ontstaan al in de tekenfase te ondervangen. Deze kennis wordt ondersteund door onze constructieafdeling zodat de constructieve gevolgen van wijzigingen direct kunnen worden beoordeeld.

engeneering_staal

Geef een reactie