• 3D Gemaal 1

  • 3D Gemaal 2

  • Doorsnede Gemaal

  • Vooraanzicht Gemaal

In opdracht van Aannemingsbedrijf van der Ven werkt MNB de 2d tekeningen van een gemaal te Doetinchem verder uit tot een 3d BIM-model. In dit BIM-model worden tekeningen van derden zoals de gegevens van de pompen, leidingen, mantelbuizen etc. samengevoegd en ontstaat er een “digitale werkelijke situatie” waarin te zien is dat alle elementen goed op elkaar aansluiten.

Middels dit model is het mogelijk om ‘clashes’ op te sporen en zijn alle gegevens voor een ieder inzichtelijk.Hierdoor worden faalkosten en bouwfouten voorkomen.Ook worden vanuit dit model de bouwkundige werktekeningen van het gemaal gegenereerd.

 

Projectnummer: 4362
Opdrachtgever: Aannemingsbedrijf van der Ven
Sector: Civiele techniek
Project: Nieuwbouw gemaal
Adres: Doetinchem
Bouwjaar: 2014 – 2015